תערוכות / הרוח צומחת בין העצים: מיכל גולדמן, יאשה צירינסקי, גלעד קידר, אורי ריזמן
20.11.93-17.10.93
הרוח צומחת בין העצים: מיכל גולדמן, יאשה צירינסקי, גלעד קידר, אורי ריזמן