תערוכות / הגלריסטים: יוסי ברגר מארח את תומס קרפט
29.04.06-27.03.06
הגלריסטים: יוסי ברגר מארח את תומס קרפט