תערוכות / האקדח הסכין הנר והמחברת, פיליפ רנצר
04.05.91-13.04.91
האקדח הסכין הנר והמחברת, פיליפ רנצר