תערוכות / האיש שלונדון כתובה בו, טימותי היימן
29.04.06-27.03.06
האיש שלונדון כתובה בו, טימותי היימן
אוצרות: נורית דוד