תערוכות / דחיית שתל, דרור דאום | ספק כוח, אור קדר
12.11.05-10.10.05
דחיית שתל, דרור דאום | ספק כוח, אור קדר