תערוכות / ג׳וליאן, אירית חמו
29.12.01-22.11.01
ג׳וליאן, אירית חמו