תערוכות / בעצמו רואה, יצחק גולומבק
22.01.00-13.12.99
בעצמו רואה, יצחק גולומבק