תערוכות / בעלי מקצוע, רועי רוזן
04.01.97-02.12.96
בעלי מקצוע, רועי רוזן