תערוכות / בהופעה, עבודות 1992-1993. יעקב מישורי
17.04.93-24.03.93
בהופעה, עבודות 1992-1993. יעקב מישורי