תערוכות / באופן שאינו ניתן לצמצום, גלעד אופיר
06.03.04-12.01.04
באופן שאינו ניתן לצמצום, גלעד אופיר