תערוכות / אתי אברג’ל, תמר מסג, טובה פורטנוי
22.07.00-06.06.00
אתי אברג’ל, תמר מסג, טובה פורטנוי