תערוכות / אריאל שלזינגר
10.06.06-08.05.06
אריאל שלזינגר