תערוכות / אקספרסיוניזם עיראקי, מאירה שמש
25.05.96-17.04.96
אקספרסיוניזם עיראקי, מאירה שמש