תערוכות / אקנה, פטר מלץ
03.08.02-04.07.02
אקנה, פטר מלץ