תערוכות / אני המלכה בארמון העבד, הילה לולו לין
06.06.98-04.05.98
אני המלכה בארמון העבד, הילה לולו לין