תערוכות / אנטרופיה, סדר או אנטרופיה, דוד שוילי
03.11.90-13.10.90
אנטרופיה, סדר או אנטרופיה, דוד שוילי