תערוכות / אמנים צעירים באורנים: נעמה אורי, מיכל ליברמן, סימה מאיר, דפנה ניסים, נינה פרלמן, רונית שלו
07.02.95-05.01.95
אמנים צעירים באורנים: נעמה אורי, מיכל ליברמן, סימה מאיר, דפנה ניסים, נינה פרלמן, רונית שלו

אוצר: עמי לוי