תערוכות / אלביס, יוסף קריספל
17.11.07-13.10.07
אלביס, יוסף קריספל

תערוכת היחיד של יוסף קריספל (נ. 1974) מורכבת מסדרת ציורים הלוקחת את דמותו של אלביס פרסלי כנקודת מוצא לציור מודע לעצמו ולהקשריו הנעים בין אמנות, כסף, מוסיקה, סלבריטאות, וסוף רע או טוב, הנדמה הכרחי.
בציוריו החדשים ניכרת התייחסות ברורה אל מסורות שניסחו היבטים מכריעים בהיסטוריה של הציור, מפולוק דרך וורהול, ריכטר ואילך, ואל הקשרים שבין ציור, צילום ומושגיות. קריספל בוחן באמצעות מהלכים סידרתיים, את מהות המונח “איקוני” בין אם מדובר בדימוי, או התזת צבע, ואת מקומן העקרוני של “איקונות” אלו ביחס לציור כיום.

krispel 5Untitled (Green and Pink) 70x60 cm each, 2007 Untitled (White Barrier)120x90 cm each, 2007