תערוכות / אירינה בירגר, ארקדי גרינמן, נטע הראל
18.05.02-11.04.02
אירינה בירגר, ארקדי גרינמן, נטע הראל