תערוכות / או שתחזיר לי אותה, או שתיקח גם אותי, גלעד רטמן
13.11.04-11.10.04
או שתחזיר לי אותה, או שתיקח גם אותי, גלעד רטמן