תערוכות / אבידות ומציאות, מיצב. הלן אסקובדו
22.05.93-02.05.93
אבידות ומציאות, מיצב. הלן אסקובדו